Følgende retningslinjer gjelder for alle frivillige på jobb på Samfundet under smittevernsrestriksjonene. Målet er å unngå nærkontakt mellom frivillige fra ulike gjenger, og mellom frivillige og publikum. Dette er for å kunne holde eventuelle interne smitteutbrudd, lokale.

 1. Det skal ikke være nærkontakt mellom frivillige fra ulike gjenger så langt det er mulig og rimelig. Nærkontakt er definert som fysisk kontakt, eller opphold innenfor 2 meter i mer enn 15 minutter.
 2. Gjengene skal bruke sine private områder, eller tildelte rom, som pauserom. Ingen gjenger skal dele pauserom så langt det er mulig.
 3. Det er ekstremt viktig at alle kontaktflater vaskes og sprites ofte!
 4. Frivillige skal kun oppholde seg i lokaler som er åpent for gjester når de utfører arbeidsoppgaver knyttet til driften av det lokalet. Eksempel er dersom du står i baren, er tekniker på konsert i det lokalet etc. Annet arbeidet må avklares med Vertskapet i forkant for å tilrettelegge for smittesporing ved eventuelt utbrudd. Kortmisbruk vil som alltid føre til inndragelse av korttilganger.
 5. Dersom du jobber på huset skal du ikke krysse soner for gjennomgang dersom sonene er åpne for gjester og du ikke jobber i dem.
 6. Dersom du jobber på huset med f.eks konsert på Klubben, og ikke er knyttet til driften av f.eks Edgar, skal du ikke gå på Edgar for å f.eks kjøpe kaffe uten å først gå gjennom hovedinngangen til sonen Edgar er knyttet til, registrere deg som gjest på vei inn, og registrere deg på vei ut av lokalet gjennom samme inngang.
 7. Ved situasjoner som krever brudd på denne restriksjonen skal DHV (99 21 59 60) varsles umiddelbart, for å gjøre smittesporing mulig ved ev. smitteutbrudd.
 8. Dersom et rom som har sjenkebevilgning blir benyttet til f.eks møtevirksomhet, intervju etc. må restriksjonene om maksimalt 8 pers. per bord følges.
 9. Biblioteket skal kun benyttes av arrangerende gjenger (KLST, LK, KU, Vertskapet). Ingen andre skal oppholde seg på biblioteket i mer enn 15 minutter.
 10. Kun arrangerende skal spise på biblioteket, gjengene skaffer ellers egen mat.
 11. Tekniske gjenger som jobber på faste områder under arrangement skal tilstrebe å holde 2 meter unna publikum til enhver tid.
 12. Frivillige som ikke kan unngå nærkontakt med gjester skal bruke munnbind. Dette er for eksempel frivillige i døra ved innslipp, eller FG som fotograferer publikum.
 13. Alle frivillige som beveger seg mellom soner under drift må sprite hendene ved sonekryssing.
 14. Alt utstyr som brukes må sprites før og etter bruk (eksempler: samband, kamera, lysbord osv.)

Lenker: Start, hospitering

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: 2020-09-11 12:16 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 39 kB | Rediger