Retningslinjer for hospitering på Studentersamfundet

Studentersamfundet ønsker å opprettholde hospitering mellom gjengene. I sær anses hospitering fra festivalene som kritisk. Det er derfor åpent for å hospitere, sett at det gjøres innenfor følgende retningslinjer:

Hospitanter skal ikke utgjøre en større smitterisiko enn det som er nødvendig for å få en god hospitering. Dette kan oppnås ved å etterstrebe blant annet følgende under hospitering:

Ved spørsmål angående hospitering, ta kontakt med Vertskapet ved Vertskapet@samfundet.no. Under drift kan daghavende nås på 99 21 59 60.

Lenker: Start

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: 2020-09-25 13:46 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 39 kB | Rediger