Hvordan få en bra kveld på Studentersamfundet

Følgende retningslinjer er satt etter veilederen for skjenke- og utelivssteder i Trondheim kommune. Samfundet er pliktig etter krav fra Trondheim kommune og overholde offentlige smittevernregler. Gjester er pliktig til å rette seg etter skriftlige og muntlige beskjeder fra dem på jobb.

 1. Hvis du har symptomer på covid-19 eller har vært i utlandet med unntak av gitte godkjente områder i Europa (se reiserådene til UD) de siste 10 dagene, skal du ikke besøke Studentersamfundet.
 2. Er du for beruset til å overholde smitteverntiltakene når du kommer til Samfundet vil du ikke bli sluppet inn av ordensvaktene.
 3. Det er kun sitteplasser i lokalene på Samfundet. Det skal være maks 8 personer per sittegruppe, og disse skal sitte med en meters avstand hvis de ikke hører til samme husstand.
 4. Det er ikke tillatt å flytte på stoler eller bord, og det skal holdes minst en meter mellom alle sittegrupper.
 5. Det er ikke tillatt å mingle mellom sittegruppene, eller rundt i lokalene ellers.
 6. Det er bordservering i hvert lokale, barene skal ikke benyttes, med unntak av Storsalen og Lyche.
 7. Ved kø tilknyttet for eksempel innslipp eller toaletter skal det holdes en meter avstand til personen foran.
 8. Hender skal sprites og vaskes ved inngang/utgang av lokalene.
 9. Samfundet er delt opp i soner og det er ikke mulig å gå mellom disse. Møt forberedt på hvilken inngang du skal benytte.
 10. Hold avstand og ta hensyn til de på jobb.
 11. Ved brudd på disse retningslinjene vil man få en muntlig advarsel. Ved gjentagende brudd vil du bli bedt om å forlate Studentersamfundet.

Lenker: Start

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: 2020-09-11 13:02 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 39 kB | Rediger