Annotert utgave av arrangementsguide

Forfattere

Tekst

!Checkliste til kunstneriske som skal arrangere

!!! Før arrangement

* Book lokale. Dette gjøres ved å finne et ledig tidspunkt i kjøreplanen, for så å sende mail til styre-rom@samfundet.no med ønsket tid og rom, samt kontaktperson og telefonnummer.
Husk å booke lokalet fra tidlig nok den dagen arrangementet skal foregå. FK og Regi trenger henholdsvis to timer hver til rigg, samt 2 timer til lydprøve. Altså må lokalet være ledig i minst seks timer før innslipp om alle de tekniske gjengene skal jobbe under arrangementet. 
* Alle arrangement skal avsluttes og lokalet tømmes innen 00.30.
* [Kapasitetstall | https://vertskapet.samfundet.no/kapasitetstall]. Legg merke til kapasiteten i lokalet du har booket. Antall billetter som legges ut skal ikke overstige dette tallet. 

 * Dere er ansvarlige for å stille med en person som sitter i inngangen hvor folk tæpper seg inn med medlemskortet. Er arrangementet åpent for ikke-medlemmer må dere ha med en liste hvor Dere skriver ned navn og telefonnummer og levere dette til vertskapet etter endt arrangement. 
 * Billetter. Vi vet ikke nok til å fylle ut dette punktet.
<pre>
* Trenger du en tekniker fra Regi, VK eller FK? Isåfall: Send en kort beskrivelse av deres behov til vertskapet@samfundet.no så hjelper vi dere å finne ut av deres behov, også anmoder vi for dere.
</pre>

*  *NB:* Anmodningsfrist til tekniske er mandag kl. 16 samme uke som arrangementet finner sted. 
*  Vi ordner også da for at teknikere får mat og snacks under kjøring

* Ved spørsmål om smittevern i forkant av arrangementet, ta kontakt med vertskapet@samfundet.no 
<pre>
* Ønsker dere ølservering? Send mail til: ksg-koordineringssjef@samfundet.no. 
</pre>

*  *NB:* Anmodningsfrist er 2 uker før arrangementet. 

* Send mail med informasjon om navn, mailadresse og telefonnummer til ansvarlig arrangør fra deres gjeng til vertskapet@samfundet.no slik at vi enkelt kan kontakte vedkommende før og under arrangementet.

!!! Under arrangement

* Dere skal ha en ansvarlig arrangør til stede under hele arrangementet, vedkommende skal være edru. Denne personen har ansvar for at smittevernsreglene overholdes. 
* Når ansvarlig arrangør kommer på Samfundet, ring daghavende vertskap (DHV) på tlf: 99215960

# DHV møter dere for praktisk gjennomgang og gir dere samband.
# DHV hjelper dere med å sette opp tæpping 

* En person må sitte ved inngangen fra arrangementstart for å påse at alle medlemmer tæpper seg inn med medlemskort. Eventuelle ikke-medlemmer eller personer med billett som av andre grunner ikke får tæppet seg inn skal skrives ned på en egen liste. Husk navn og telefonnummer. 
* Det må stå en person i døra under hele arrangementet for å passe på at folk ikke tar med seg drikke ut av lokalet og at alle som kommer inn blir registrert. 
Husk å ha kontroll over eventuell kø inn til lokalet, det skal være en meter mellom folk i køen.
* Det skal være sitteplass til alle deltakere, maks 8 personer per bord. Mingling er ikke tillatt. 
* Hvor finner jeg stoler og bordkart?

# Hvis det ikke er servering, eller arrangementet finner sted i Storsalen/boddis er dere selv ansvarlig for å sette ut stoler og bord. Disse står langs veggene i lokalet, men hvis det mangler noe kan dere ta kontakt med DHV. 
# Bordkart ligger i baren og på Vertskapets nettsider: https://vertskapet.samfundet.no/bordkart. 
*NB:* Det er ikke tillatt å gå gjennom andre lokaler som er åpne for vanlig drift. 

!!! Etter arrangement

* Lever eventuell liste med deltakere til DHV. Denne skal leveres fysisk, ikke sendes over mail.
* Har KSG vært til stede? Da er de ansvarlige for vasking av overflater. Hvis det ikke har vært servering er dere selv ansvarlige for dette etter endt arrangement. Dere må også vaske over andre områder dere har tatt i bruk, f.eks. Selskapssiden / Klubben om dere har brukt det som garderobe.

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (changelog)