Ved interne arrangement på Studentersamfundets offentlige lokaler

Her er en liste over ting som er viktige mtp smittevern, og som må gjøres for at man skal kunne ha arrangement i offentlige lokaler på samfundet. Ved spørsmål, ta kontakt med vertskapet@samfundet.no

Legg merke til kapasiteten i lokalet du har booket. Antall deltagere skal ikke overstige dette tallet.

OBS! Viser til regjeringens innstramminger per. 25. mars: alle arrangement er begrenset til 20 personer. Dette gjelder alle interne fester på samfundets offentlige lokaler.

Hva må du huske på?

 1. Nytt etter regjeringens innstramminger 25.mars: Det må nå være med en ansvarlig arrangør som ikke er deltaker på arrangementet og som har hatt opplæring i smittevernsrutinene til Samfundet. Ta kontakt på vertskapet@samfundet.no for å få planlagt hvem dette kan være.
 2. Det skal også være en ansvarlig arrangør fra gjengen din til stede på arrangementet. Vedkommende skal være edru. Denne personen har ansvaret for at smittevernsreglene opprettholdes. Det ønskes at denne personen setter seg inn i gjeldende smittevernsregler.
 3. Ansvarlig arrangør må ha oversikt over deltagere på arrangementet og kunne fremstille kontaktinformasjon til alle deltagere på kort varsel
 4. Under opprigg av lokalet skal Daghavende Vertskapet kontaktes på telefon 992 15 960 for en praktisk gjennomgang av arrangementet
 5. Det må være sitteplasser ved bord til alle deltagere, og alle må sitte under arrangementet.
 6. Det kan maks sitte 10 personer i en sittegruppe.
 7. Det skal være mulig å opprettholde 1 meter mellom hver person rundt bordet, fra skulder til skulder.
 8. Det skal være 1 meter mellom personer på ulike bord, fra stolrygg til stolrygg.
 9. Folk skal ikke flytte seg fra bordene, mingle eller bytte bord under kvelden. Det er ikke lov å gå rundt med øl.
 10. Ved spørsmål om bordoppsett, ta kontakt med Vertskapet
 11. Kontaktflater må vaskes før og etter arrangement
 12. Lokalet skal ryddes før det forlates, og forlates i den stand man fant det. Dette innebærerer, men er ikke nødvendigvis begrenset til at: Søppel skal samles og kastes bak Samfundet; Stoler skal stables og settes inntill veggene i lokalet
 13. Det er ikke tillatt å gå inn i (eller gjennom) lokaler som er åpne for drift når man har internarrangement
 14. All alkoholservering skal foregå ved matservering. For alkoholservering, kontakt KSG på KSG-koordineringssjef@samfundet.no. Det er ikke lov å nyte medbrakt på Samfundets offentlige lokaler
 15. Ved spørsmål rundt smittevern eller andre ting i forkant av arrangementet, ta kontakt med vertskapet@samfundet.no
 16. Ved spørsmål rundt smittevern eller andre ting på arrangementsdagen, ta kontakt med daghavende Vertskap på telefon 992 15 960

Lenker: Start

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: 2021-03-30 20:18 | Revisjon: 22 (historie, blame) | Totalt: 39 kB | Rediger