Smittevern under arrangementer på Samfundet

Dette er ment som en guide for hvilke retningslinjer man må følge når man skal arrangere og et hjelpemiddel for hvilke smitteverntiltak man må ha. Ved spørsmål, enten til disse tiltakene eller til enkeltarrangement, ta kontakt med vertskapet-arrangement@samfundet.no

  1. Det skal tilrettelegges for at alt publikum kan oppholde seg med 1 meter avstand.
  2. Ved bordsetninger skal det ikke sitte mer enn 8 personer per bord, og 1 meter avstand mellom skuldre skal kunne overholdes.
  3. Arrangører har ansvar for å drive køstyring ved innslipp/utslipp. Alle i køen skal stå med en meter avstand.
  4. Man må kunne drive smittesporing av alle besøkende. Dette betyr innsamling av kontaktinformasjon for alle besøkende på et arrangement, som lagres i 14 dager. Dette kan gjøres ved enten:
  5. Påmelding til arrangementer i forkant med regsitrering av e-post/mobil. Dette gjøres ved å lage et arrangement på samfundet.no.
  6. Tæpping av medlemskort ved inngang (NB: ved dette tilfellet må det kontrolleres at det ikke er mer enn maksimalt godkjent antall for lokalet som slippes inn).
  7. Ved drikkeservering skal det være bordservering. Dette gjøres ved bestilling via app. (NB: alle bord som settes ut må ha bordnummer).
  8. Det er kun tillatt å arrangere for opptil 200 personer av gangen. Disse må oppholde seg i én sone (arrangementet må finne sted enten i sone A, B, C eller D).
  9. Lokalene som benyttes må vaskes før og etter bruk.
  10. Alle kontaktflater i lokalet må sprites ned regelmessig.

Lenker: Start

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: 2020-10-27 15:11 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 39 kB | Rediger