Checkliste til kunstneriske som skal arrangere

Før arrangement

Under arrangement

  1. DHV møter dere for praktisk gjennomgang og gir dere samband.
  2. DHV hjelper dere med å sette opp tæpping
  1. Hvis det ikke er servering, eller arrangementet finner sted i Storsalen/boddis er dere selv ansvarlig for å sette ut stoler og bord. Disse står langs veggene i lokalet, men hvis det mangler noe kan dere ta kontakt med DHV.
  2. Bordkart ligger i baren og på Vertskapets nettsider: https://vertskapet.samfundet.no/bordkart. NB: Det er ikke tillatt å gå gjennom andre lokaler som er åpne for vanlig drift.

Etter arrangement

Lenker: Start

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: 2020-10-27 15:03 | Revisjon: 6 (historie, blame) | Totalt: 37 kB | Rediger