Innholdsfortegnelse

  1. 1 For gjester
   1. 1.1 Hvordan kommer jeg meg til ...
   2. 1.2 Kan man gå mellom lokalene på Samfundet?
  2. 2 For frivillige på jobb
   1. 2.1 Kaffe! Hvor får jeg tak i kaffe?
   2. 2.2 Kan jeg gå mellom soner på Samfundet mens jeg er på jobb?
   3. 2.3 Hvordan får jeg tak i smittevernutstyr?
   4. 2.4 Hva er greia med 1 meter på bord?
   5. 2.5 Hva gjør jeg med gjestelisten?
   6. 2.6 Hva gjør jeg hvis en gjest ikke vil registrere seg?
  3. 3 For frivillig utenom åpningstid
   1. 3.1 Kan jeg gå mellom soner når de ikke er åpne for publikum?
  4. 4 Diverse

Her prøver vi å besvare mange vanlige spørsmål vi får. Om du ikke finner svar på det du lurer på så send oss gjerne en mail på vertskapet@samfundet.no så skal vi svare så godt vi kan. Merk at denne listen er under utarbeidelse, noen av spørsmålene som er skrevet ned her har vi ikke svar på enda, men vi jobber med å finne svar på dem så fort vi kan.

For gjester

Frivillige som ikke er på jobb er også gjester.

Hvordan kommer jeg meg til ...

Kan man gå mellom lokalene på Samfundet?

Man kan gå mellom noen lokaler, men bare de som er i samme sone. Lokaler med samme inngang er i samme sone. Man kan ikke gå mellom ulike soner direkte. Dersom man har billetter til flere arrangement på Samfundet i ulike soner samme kveld så skal man gå ut av Huset mellom arrangementene.

For frivillige på jobb

Hvordan får jeg kontakt med Vertskapet?

Vertskapet går rundt på Huset i åpningstid så det letteste er å bare huke tak i oss når vi går forbi. Vertskapet kan også nås på telefon 992 15 960 og på samband kanal 1.

Kaffe! Hvor får jeg tak i kaffe?

Hver gjeng er ansvarlig for egen kaffeavtale. Om man skal ha kaffe fra KSG og ikke jobber i Edgar-sonen skal man kun sende en person for å hente kaffe. Denne skal ha med kanne og hente til alle. Ved flere turer ønsker vi at man sender samme person, dette for å unngå flere evt nærkontakter.

Kan jeg gå mellom soner på Samfundet mens jeg er på jobb?

Ja, men bare hvis det er nødvendig for å gjøre jobben din, når du krysser en sone skal du sprite eller vaske hendene hver gang du krysser en sone.

Må jeg bruke munnbind?

Nei, Samfundet pålegger ingen frivillige å bruke munnbind, men vi har dem tilgjengelig for alle som ønsker å bruke dem. Vi oppfordrer frivillige som i forbindelse med sitt arbeid ikke kan holde 1 meters avstand til gjestene om å bruke munnbind.

Hvordan får jeg tak i smittevernutstyr?

Smittevernutstyr oppbevares på biblioteket og kan hentes ut der etter avtale. Husk å varsle DHV før uttak. Hvis biblioteket er i bruk kommer vi ut med det du trenger til deg.

Hva er greia med 1 meter på bord?

Alle gjester skal kunne holde 1 meters avstand til andre i lokalet. Hvis gjester velger å sitte tettere på bord er vi pliktig til å minne dem på 1 meteren, men så lenge de ikke er til sjenase for andre gjester må de ta ansvar for seg selv.

Hva gjør jeg med gjestelisten?

Gi den til DHV etter vakt. I utgangspunktet prøver vi å samle alle inn, men det hender at det går i glemmeboken.

Hva gjør jeg hvis en gjest ikke vil registrere seg?

Vi oppfordrer sterkt til at alle gjester benytter seg av vårt registreringssystem, men dersom noen ikke ønsker å registrere seg vil vi ikke nekte dem betjening.

For frivillig utenom åpningstid

Kan jeg gå mellom soner når de ikke er åpne for publikum?

Ja, det kan du. Men vær oppmerksom på at lokaler kan være i bruk selv om de ikke er åpne for allmenheten. Du skal sjekke kjøreplanen for å være sikker på at lokalet ikke er i bruk før du går gjennom.

Diverse

Fylles på med ymse etterhvert

Lenker: Start

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: 2020-10-22 10:53 | Revisjon: 7 (historie, blame) | Totalt: 39 kB | Rediger