Anmodning av tekniske gjenger - dette skal med

Vertskapet kan anmode for deg. Da må du lese gjennom dette, og sende nødvendig informasjon til vertskapet-arrangement@samfundet.no senest lørdagen før arrangementet ditt finner sted. Hvis arrangementet ditt er på en mandag, blir det lørdagen uken tidligere.

Vertskapet stiller med forpleining til teknikere på dagen.

Når dere får laget en kjøreplan sendes denne til teknikerne så fort dere har bestemt den. Dette gjøres via Vertskapet hvis det er Vertskapet som anmoder for dere.

Regi

Trenger du lys under arrangementet ditt? Da trenger du Regi. De må ha informasjon om følgende:

FK

Trenger dere lyd av noe slag? Da trenger dere FK! De trenger informasjon om følgende:

VK

Skal du vise noe på skjerm, eller vil du ha noe filmet? Hvis ja, da trenger du VK! De må vite følgende:

Lenker: Start

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: 2020-10-13 10:14 | Revisjon: 2 (historie, blame) | Totalt: 39 kB | Rediger