Vertskapet

Vertskapet er en av Finansstyrets undergrupperinger. Vi er bl.a. ansvarlig for at virksomheten til Studentersamfundet driftes i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer for smittevern.

Vil du ha tak i oss? Trykk her for kontaktinfo. Hvis det haster kan du ringe Daghavende Vertskapet på 992 15 960. Vi er på huset fra kl. 16.

Informasjon til arrangører

Informasjon til gjenger

Annen essensiell informasjon

Lenker: Start

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: 2021-03-18 11:20 | Revisjon: 42 (historie, blame) | Totalt: 39 kB | Rediger