Kontakt

Henvendelser sendes til vertskapet@samfundet no
Verskapets daghavendetelefon: 992 15 960

Medlemmer:

AKTIVE Katinka Engen Maja Fjellstom Kristine Mohr Mari Dokken Haakon Ramberg Bent Johansen Frida Engeset Joseph Whittington
Ansvar Verskapssjef Nestleder Arrangement Smittevern Servering Web Funk Funk
Kontakt 414 21 066 954 73 905 466 61 465 472 80 284 951 06 055 984 17 441 993 40 036 412 10 638

Lenker: Start

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: 2020-08-14 16:23 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 38 kB | Rediger