Gjeldende kapasitetsbegrensninger på Studentersamfundets lokaler

Sone Rød (175) - inngang A Hoveddøra

Storsalen: 175

Sone Blå (127) - inngang B Luka

Bodegaen: 72

Strossa: 55

Sone Gul (72) - inngang C Lyche-inngangen

Klubben: (42 ved konsert, foredrag etc) - inngang B Luka

Sone Grønn (153) - inngang D bakdøra

Selskapsiden: 25

Edgar: 64

DH: 64

Lenker: Start

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: 2020-10-27 14:58 | Revisjon: 5 (historie, blame) | Totalt: 37 kB | Rediger