Gjeldende kapasitetsbegrensninger på Studentersamfundets lokaler

Sone Rød (100) - inngang A Hoveddøra

Storsalen: 100

Sone Blå (127) - inngang B Luka

Bodegaen: 72

Strossa: 55

Sone Gul (72) - inngang C Lyche-inngangen

Klubben: (42 ved konsert, foredrag etc) - inngang B Luka

Sone Grønn (153) - inngang D bakdøra

Selskapsiden: 25

Edgar: 64

DH: 64

Lenker: Start

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: 2021-03-17 16:05 | Revisjon: 6 (historie, blame) | Totalt: 39 kB | Rediger