Forskjeller fra versjon 24 til 25

! Kontakt

Henvendelser sendes til _vertskapet@samfundet.no_ %%
Verskapets daghavendetelefon: *992 15 960*. Under Samfundets åpningstid er vi på huset hver dag fra kl. 16 frem til huset stenger.

!! Medlemmer:

|* AKTIVE *|* Ansvar *|* Tlf. *|*Mailadresse*|* Bilde *|
| Bent Johansen | Vertskapssjef | 984 17 441 | vertskapet-sjef@samfundet.no ||
| Maja Fjellstorm | Nestleder | 954 73 905 | vertskapet-nestleder@samfundet.no||
| Kristine Mohr | Arrangement | 466 61 465 | vertskapet-arrangement@samfundet.no ||
| Mari Dokken | Smittevern Funk | 472 80 284 | vertskapet-baksida@samfundet.no ||
| Ida Lie-Nielsen | Økonomi og Arrangement | 417 64 774| vertskapet@samfundet.no||
| Frida Marie Engeset | Servering | 993 40 036 | vertskapet-servering@samfundet.no||
| Katinka Engen | Funk | 414 21 066 | vertskapet@samfundet.no||
| Joseph Whittington | Funk | 412 10 638 | vertskapet@samfundet.no||
| Harald Guntvedt Brevik | Funk | 954 39 355 | vertskapet-arrangement@samfundet.no||
| Kristian Hansen | Arrangement | 408 88 633| vertskapet@samfundet.no||
| Haakon Ramberg | Pang | 951 06 055| ||


%%

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (edit-mode)