Forskjeller fra versjon 15 til 16

! Kontakt

Henvendelser sendes til _vertskapet@samfundet.no_ %%
Verskapets daghavendetelefon: *992 15 960*

!! Medlemmer:

|* AKTIVE *|* Ansvar *|* Kontakt *|* Bilde *|
| Katinka Engen | Vertskapssjef | 414 21 066 | |
| Maja Fjellstorm | Nestleder | 954 73 905 | |
| Kristine Mohr | Arrangement | 466 61 465 | |
| Mari Dokken | Smittevert | 472 80 284 | |
| Haakon Ramberg | Servering | 951 06 055| |
| Bent Johansen | Web | 984 17 441 | |
| Frida Engest | Funk | 993 40 036 | |
| Joseph Whittington | Funk | 412 10 638 | |
| Harald Guntvedt Brevik | Funk | 954 39 355 | |
| Kristian Hansen | Funk | 408 88 633| |
| Ida Lie-Nielsen | Funk | 417 64 774| |


%%

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (edit-mode)