Annotert utgave av soneinndeling

Forfattere

Tekst

Samfundet er delt inn i 5 soner. 

[image|Oversiktoverhuset.png]

Sonene eksisterer for at vi skal kunne ha mer enn 200 samtidige gjester på Samfundet. Det vil si at vi behandler Samfundet som 5 separate utesteder.

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (changelog)