Annotert utgave av retningslinjerpaajobb

Forfattere

Tekst

Følgende retningslinjer gjelder for alle frivillige på jobb på Samfundet under smittevernsrestriksjonene. Målet er å unngå nærkontakt mellom frivillige fra ulike gjenger, og mellom frivillige og publikum. Dette er for å kunne holde eventuelle interne smitteutbrudd, lokale. 

# Det skal ikke være nærkontakt mellom frivillige fra ulike gjenger så langt det er mulig og rimelig. Nærkontakt er definert som fysisk kontakt, eller opphold innenfor 2 meter i mer enn 15 minutter. 
# Gjengene skal bruke sine private områder, eller tildelte rom, som pauserom. Ingen gjenger skal dele pauserom så langt det er mulig. 
# Det er ekstremt viktig at alle kontaktflater vaskes og sprites ofte! 
# Frivillige skal kun oppholde seg i lokaler som er åpent for gjester når de utfører arbeidsoppgaver knyttet til driften av det lokalet. Eksempel er dersom du står i baren, er tekniker på konsert i det lokalet etc. Annet arbeidet må avklares med Vertskapet i forkant for å tilrettelegge for smittesporing ved eventuelt utbrudd. Kortmisbruk vil som alltid føre til inndragelse av korttilganger. 
# Dersom du jobber på huset skal du ikke krysse soner for gjennomgang dersom sonene er åpne for gjester og du ikke jobber i dem.
# Dersom du jobber på huset med f.eks konsert på Klubben, og ikke er knyttet til driften av f.eks Edgar, skal du ikke gå på Edgar for å f.eks kjøpe kaffe uten å først gå gjennom hovedinngangen til sonen Edgar er knyttet til, registrere deg som gjest på vei inn, og registrere deg på vei ut av lokalet gjennom samme inngang. 
# Ved situasjoner som krever brudd på denne restriksjonen skal DHV (99 21 59 60) varsles umiddelbart, for å gjøre smittesporing mulig ved ev. smitteutbrudd.
# Dersom et rom som har sjenkebevilgning blir benyttet til f.eks møtevirksomhet, intervju etc. må restriksjonene om maksimalt 8 pers. per bord følges. 
# Biblioteket skal kun benyttes av arrangerende gjenger (KLST, LK, KU, Vertskapet). Ingen andre skal oppholde seg på biblioteket i mer enn 15 minutter. 
# Kun arrangerende skal spise på biblioteket, gjengene skaffer ellers egen mat.
# Tekniske gjenger som jobber på faste områder under arrangement skal tilstrebe å holde 2 meter unna publikum til enhver tid. 
# Frivillige som ikke kan unngå nærkontakt med gjester skal bruke munnbind. Dette er for eksempel frivillige i døra ved innslipp, eller FG som fotograferer publikum. 
# Alle frivillige som beveger seg mellom soner under drift må sprite hendene ved sonekryssing. 
# Alt utstyr som brukes må sprites før og etter bruk (eksempler: samband, kamera, lysbord osv.)

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (changelog)