Annotert utgave av kontakt

Forfattere

Tekst

! Kontakt

Henvendelser sendes til _vertskapet@samfundet.no_ %%
Verskapets daghavendetelefon: *992 15 960*. Under Samfundets åpningstid er vi på huset hver dag fra kl. 16 frem til huset stenger.

!! Medlemmer:

|* AKTIVE *|* Ansvar *|* Tlf. *|*Mailadresse*|* Bilde *|
| Bent Johansen | Vertskapssjef | 984 17 441 | vertskapet-sjef@samfundet.no ||
| Vera Løvold | Nestleder | 995 72 461 | vertskapet-nestleder@samfundet.no||
| Ida Lie-Nielsen | Arrangement | 417 64 774| vertskapet-arrangement@samfundet.no||
| Kristian Hansen | Arrangement | 400 76 184| vertskapet@samfundet.no||
| Emma Antoniussen | Arrangement | 483 56 495 | vertskapet@samfundet.no||
| Kaja Solli | Økonomi og bakside | 477 56 972 | vertskapet@samfundet.no||
| Frida Marie Engeset | Servering | 993 40 036 | vertskapet-servering@samfundet.no||
| Ulrikke Espinoza | Innkjøp | 917 44 301 | vertskapet@samfundet.no||
| Kim-Iver Blindheimsvik| Web | 484 42 881 | vertskapet@samfundet.no||
| Maja Fjellström | Funk | 954 73 905 | vertskapet@samfundet.no||

%%

|* PANGER *|* Telefon *|
| Haakon Ramberg | 951 06 055 |
| Kristine Mohr | 466 61 465 |
| Katinka Engen | 414 21 066 |
| Mari Dokken | 472 80 284 |
| Harald Guntvedt Brevik  | 954 39 355 |

%%

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (changelog)