Annotert utgave av kontakt

Forfattere

Tekst

! Kontakt

Henvendelser sendes til _vertskapet@samfundet.no_ %%
Verskapets daghavendetelefon: *992 15 960*

!! Medlemmer:

|* AKTIVE *|* Katinka Engen *|* Maja Fjellstom *|* Kristine Mohr *|* Mari Dokken *|* Haakon Ramberg *|* Bent Johansen *|* Frida Engeset *|* Joseph Whittington *|
|*    *|  [image|KHE.jpg]| Nestleder | Arrangement | Smittevern | Servering | Web | Funk | Funk |
|* Ansvar   *| Verskapssjef | Nestleder | Arrangement | Smittevern | Servering | Web | Funk | Funk |
|* Kontakt  *| 414 21 066 | 954 73 905 | 466 61 465 | 472 80 284 | 951 06 055 | 984 17 441 | 993 40 036 | 412 10 638 |
%%

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (changelog)