Annotert utgave av hva du skal gjøre på arrangementsdagen

Forfattere

Tekst

! Til interne - på arrangementsdagen:

Dette er ment som en liste over hva dere må gjøre på selve arrangementsdagen i forbindelse med deres arrangement, og hvor mange mennesker dere må stille med for å få det gjort. Ved spørsmål i forkant, send en mail til _vertskapet-arrangement@samfundet.no_, ved spørsmål på selve dagen, ta kontakt med Daghavende Vertskap på _992 15 960_. Denne guiden er skrevet spesielt med hensyn til arrangementer i Storsalen. Skal du bruke et annet lokale gjelder fortsatt det meste av det som står her, men noen av de praktiske detaljene på selve dagen vil variere. Ta kontakt med Vertskapet så skal vi hjelpe deg :) 

!! Hvem trenger du:

!!! Før arrangementstart:

* _Ring Daghavende Vertskap_ minst *en time før arrangementsstart* på 992 15 960
* Du trenger hjelp til å sette ut rundt 100 stoler og bord. Her er det fint å ha med seg *4 stykker* til _å sette ut stoler og bord_. Bordoppsett finnes på https://vertskapet.samfundet.no/bordkart. Stoler finnes på Stollageret, Daghavende Vertskap kan hjelpe her. 
* Du trenger *4 stykker* til å _scanne billetter og styre innslipp_ fra dørene åpner. Hvis du har billetter (et betalt arrangement) må disse scanne billetter i inngangen. I tillegg må vi drive smittesporing, dvs at alle medlemmer må i tillegg til å scanne billetter, tæppe seg inn med medlemskortet. Dette gjøres ved billettscanning. Alle ikke-medlemmer må skrives ned med navn og telefonnummer. Dette gjøres lenger inn i lokalet av en tredje person. Den fjerde personen har ansvar for å styre køen på utsiden av Samfundet. Vertskapet stiller med nødvendig utstyr til dette (tæppere, PCer, lister til å notere på). 
* Du trenger *2 stykker* til å _stå i lokalet under innslipp_ og påse at folk fyller opp setene sine, at folk finner plassene sine, og at det ikke er mer enn 8 personer på et bord. 

*Totalt trenger du 6 mennesker i tillegg til deg som ansvarlig arrangør.* Alle disse vil jobbe helt opp til konsertstart. Du må beregne at hvertfall en av disse må være i arbeid litt etter konsertstart. Hvis hele gjengen skal fremføre er det anbefalt å få med noen panger. 

!!! Under arrangementet:

* Du trenger minst *1 person* som _står ved inngangen til lokalet_ til enhver tid, for å påse at ingen forlater lokalet med alkohol. Ingen skal ta med alkohol fra bordet, og dermed ikke med på toalettet.


!!! Etter arrangementet:

* Lever liste over ikke-medlemmer som har deltatt på arrangementet til Daghavende Vertskap. 
* *2 stykker* som _står i døra ut av lokalet_ for å påse at folk ikke tar med seg alkohol ut. 
* *2 stykker* som har _ansvar for at folk ikke mingler i lokalet_, eller i ganger/trapper/Rundhallen på vei ut. 
* *Resten* av gjengen kan deretter være med å pakke sammen stoler og vaske over bord og _rydde_ i lokalet. Alle overflater må vaskes. 
* Sprit over alle andre lokaler og steder dere har vært. 

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (changelog)