Annotert utgave av brakveld

Forfattere

Tekst

!! Hvordan få en bra kveld på Studentersamfundet

Følgende retningslinjer er satt etter veilederen for skjenke- og utelivssteder i Trondheim kommune. Samfundet er pliktig etter krav fra Trondheim kommune og overholde offentlige smittevernregler. Gjester er pliktig til å rette seg etter skriftlige og muntlige beskjeder fra dem på jobb. 

# Hvis du har symptomer på covid-19 eller har vært i utlandet med unntak av gitte godkjente områder i Europa (se reiserådene til UD) de siste 10 dagene, skal du ikke besøke Studentersamfundet. 
# Er du for beruset til å overholde smitteverntiltakene når du kommer til Samfundet vil du ikke bli sluppet inn av ordensvaktene. 
# Det er kun sitteplasser i lokalene på Samfundet. Det skal være maks 8 personer per sittegruppe, og disse skal sitte med en meters avstand hvis de ikke hører til samme husstand. 
# Det er ikke tillatt å flytte på stoler eller bord, og det skal holdes minst en meter mellom alle sittegrupper. 
# Det er ikke tillatt å mingle mellom sittegruppene, eller rundt i lokalene ellers. 
# Det er bordservering i hvert lokale, barene skal ikke benyttes, med unntak av Storsalen og Lyche. 
# Ved kø tilknyttet for eksempel innslipp eller toaletter skal det holdes en meter avstand til personen foran. 
# Hender skal sprites og vaskes ved inngang/utgang av lokalene. 
# Samfundet er delt opp i soner og det er ikke mulig å gå mellom disse. Møt forberedt på hvilken inngang du skal benytte. 
# Hold avstand og ta hensyn til de på jobb. 
# Ved brudd på disse retningslinjene vil man få en muntlig advarsel. Ved gjentagende brudd vil du bli bedt om å forlate Studentersamfundet. 

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (changelog)