Annotert utgave av arrangereintern

Forfattere

Tekst

!! Ved interne arrangement Studentersamfundets offentlige lokaler

Her er en liste over ting som er viktige mtp smittevern, og som må gjøres for at man skal kunne ha arrangement i offentlige lokaler på samfundet. Ved spørsmål, ta kontakt med vertskapet@samfundet.no

Legg merke til kapasiteten i lokalet du har booket. Antall deltagere skal ikke overstige dette tallet. 

*OBS!* Viser til regjeringens innstramminger per. 25. mars: alle arrangement er begrenset til *20* personer. Dette gjelder alle interne fester på samfundets offentlige lokaler. 


* *Storsalen:* 20, inngang: Hovedinngangen Rundhallen. Ta kontakt med Vertskapet i forkant for å avtale innslipp.
* *Selskapssiden:* 20, inngang: Daglighallen Bakdøra. Ved interne lukkede arrangement brukes inngangen gjennom nordre sideloft og Såpelageret. 
* *Klubben:* 20, inngang: Glassgangen. Ved interne lukkede arrangement brukes inngang gjennom søndre sideloft. 
* *Bodegaen:* 20, inngang: Glassinngangen Bodegaen. 
* *Strossa:* 20, inngang: Glassinngangen Strossa.

!!!! Hva må du huske på?

# *Nytt etter regjeringens innstramminger 25.mars:* Det nå være med en ansvarlig arrangør som {red}ikke er deltaker{/red} på arrangementet og som {red}har hatt opplæring{/red} i smittevernsrutinene til Samfundet. Ta kontakt vertskapet@samfundet.no for å få planlagt hvem dette kan være. 
# Det skal også være en ansvarlig arrangør fra gjengen din til stede på arrangementet. Vedkommende skal være {red}edru{/red}. Denne personen har ansvaret for at smittevernsreglene opprettholdes. Det ønskes at denne personen setter seg inn i gjeldende smittevernsregler.
# Ansvarlig arrangør må ha oversikt over deltagere på arrangementet og kunne fremstille kontaktinformasjon til alle deltagere kort varsel 
# Under opprigg av lokalet skal Daghavende Vertskapet kontaktes på telefon 992 15 960 for en praktisk gjennomgang av arrangementet
# Det må være sitteplasser ved bord til alle deltagere, og alle må sitte under arrangementet.
# Det kan maks sitte 10 personer i en sittegruppe.
# Det skal være mulig å opprettholde 1 meter mellom hver person rundt bordet, fra skulder til skulder.
# Det skal være 1 meter mellom personer på ulike bord, fra stolrygg til stolrygg.
# Folk skal ikke flytte seg fra bordene, mingle eller bytte bord under kvelden. Det er ikke lov å gå rundt med øl.
# Ved spørsmål om [bordoppsett | https://vertskapet.samfundet.no/Bordkart], ta kontakt med Vertskapet
# Kontaktflater må vaskes før og etter arrangement
# Lokalet skal ryddes før det forlates, og forlates i den stand man fant det. Dette innebærerer, men er ikke nødvendigvis begrenset til at: Søppel skal samles og kastes bak Samfundet; Stoler skal stables og settes inntill veggene i lokalet
# Det er ikke tillatt å gå inn i (eller gjennom) lokaler som er åpne for drift når man har internarrangement
# All alkoholservering skal foregå ved matservering. For alkoholservering, kontakt KSG på KSG-koordineringssjef@samfundet.no. Det er ikke lov å nyte medbrakt på Samfundets offentlige lokaler
# Ved spørsmål rundt smittevern eller andre ting i forkant av arrangementet, ta kontakt med vertskapet@samfundet.no
# Ved spørsmål rundt smittevern eller andre ting på arrangementsdagen, ta kontakt med daghavende Vertskap på telefon *992 15 960*

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (changelog)