Annotert utgave av anmodning av tekniske gjenger

Forfattere

Tekst

!! Anmodning av tekniske gjenger - dette skal med

Vertskapet kan anmode for deg. Da må du lese gjennom dette, og sende nødvendig informasjon til _vertskapet-arrangement@samfundet.no_ senest lørdagen før arrangementet ditt finner sted. Hvis arrangementet ditt er på en mandag, blir det lørdagen uken tidligere. 

Vertskapet stiller med forpleining til teknikere på dagen. 

Når dere får laget en kjøreplan sendes denne til teknikerne så fort dere har bestemt den. Dette gjøres via Vertskapet hvis det er Vertskapet som anmoder for dere. 

!!! Regi

Trenger du lys under arrangementet ditt? Da trenger du Regi. De må ha informasjon om følgende:

* Hva som skal skje (eks: konsert med x antall musikere, x antall sangere etc.)
* Når dere kommer og når det skal være lydtest
* Hvor dere skal opptre (scene, gulvet, ...) og hva dere skal gjøre
* Eventuelle ønsker om lys under showet

!!! FK

Trenger dere lyd av noe slag? Da trenger dere FK! De trenger informasjon om følgende:

* Hva som skal skje, og hva man trenger lyd til (eks: x typer instrumenter, x antall sangere, x antall foredragsholdere)
* Hva slags mikrofoner som eventuelt trengs (mygger, håndholdte,...)
* Når det er lydsjekk og når det er get-in. 
* Hvor i lokalet dere skla være (scene, gulv, etc.)

!!! VK

Skal du vise noe på skjerm, eller vil du ha noe filmet? Hvis ja, da trenger du VK! De må vite følgende:

* Hva dere skal vise (PowerPoint, film, ...)
* Hva dere vil ha filmet, og hvordan (kamera på én person, flerkamera på hele produksjonen etc.)
* Når det er lydsjekk og get-in. 

Mail: vertskapet@samfundet.no | Telefon: 992 15 960 | Sist endret: (changelog)